19 februari 2024

Kennismaking met de regiobouwmeester

Op dinsdagmiddag 13 februari maakten de specialisten vanuit het ruimtelijk expertiseveld en cultureel erfgoed uit het aardbevingsgebied kennis met regiobouwmeester Enno Zuidema. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst met een hoge opkomst en met veel interessante gesprekken gericht op samenwerking en het van elkaar leren.

Na een presentatie van het 100 dagen advies van de regiobouwmeester hebben we ons gebogen over de volgende vragen:

 • Welke ruimtelijke kwaliteitsinstrumenten en kaders zijn er in de versterkingsaanpak?
 • Hoe helpend zijn de instrumenten en kaders voor ruimtelijke kwaliteit in de versterkingsaanpak?
 • Welke accenten verschuiven na het 100 dagen advies van de regiobouwmeester?
 • Wat is er nog nodig?
 • Welke lessen kunnen we trekken uit de huidige werkwijze bij de versterkingsaanpak, en op welke schaal?

  De middag is georganiseerd door Libau in samenwerking met de steunpunten ruimtelijke kwaliteit (STERK) en cultureel erfgoed (STCE). De gesprekken tussen de verschillende specialisten leverden de eerste conclusies en vervolgvragen op.

Onderstaand lichten we alvast een klein tipje van de sluier op:

 1. Er zijn al best veel ruimtelijke kwaliteitsinstrumenten in het aardbevingsgebied maar deze kennis is versnipperd. Hoe zorgen we ervoor dat deze informatie bekend is bij iedereen die in het gebied aan de slag gaat?
 2. Er verschijnen biografieën en integrale visies van dorpen en landschappen. Dit zijn belangrijke handvatten voor een gebiedsgerichte aanpak. Hoe zorgen we ervoor dat deze instrumenten voor het hele aardbevingsgebied beschikbaar zijn?
 3. Bij de versterkingsoperatie zijn veel partijen betrokken en het is belangrijk om met één mond te spreken. Dit vraagt om een heldere aanpak van het proces en een goede onderlinge samenwerking en afstemming. Voor monumenten is hierin al een slag gemaakt maar hoe gaan we dit breder uitrollen?
 4. Er zijn verschillende subsidies beschikbaar maar die zijn versnipperd en onbekend. Daarnaast zijn er voor de versterkingsoperatie diverse vormen van financiering beschikbaar maar de voorwaarden zijn ingewikkeld. Hoe vergroten we de zichtbaarheid van de subsidies en vereenvoudigen we de verschillende vormen van financiering?
 5. Er wordt een kloof geconstateerd tussen de ruimtelijke kwaliteitsinstrumenten die de kwaliteitscultuur bevorderen en de ruimtelijke kwaliteitsinstrumenten die bijdragen aan een concreet resultaat. Het accent ligt daarbij op de kwaliteitscultuurgerichte instrumenten maar hoe zorgen we voor een goede doorwerking in projecten?

De bijeenkomst, waarin we met elkaar gewerkt hebben met het Kwaliteitskwadrant van Sandra van Assen en Jose van Campen heeft nog veel meer inzichten opgeleverd. De volledige oogst brengen gespreksleiders Arnoud Garrelts, Herman Waterbolk en Tim Willems-Kruize op dit moment in kaart. De resultaten zullen binnenkort teruggekoppeld worden aan de deelnemers. Dan kunnen we in een vervolgbijeenkomst de draad met elkaar snel weer oppakken en stap voor stap toewerken naar oplossingen voor alle gesignaleerde uitdagingen.