25 september 2019

Kiek-excursie Beilervaart

Op 4 oktober aanstaande is het zo ver. Dan vindt in en om het Trefpunt in Beilervaart de Kiek-excursie plaats ter afronding van het project Kiek oeze Streek. Dit project draait om bewonersverhalen over panden en plekken. De bewoners in de werkgroep zijn trots op hun Beilervaart en vinden het leuk en interessant om deze verhalen via de website https://beilervaart.opdekaort.nl met medebewoners en bezoekers van de streek te delen. Door de keuze voor een website kunnen in de toekomst makkelijk door iedereen nieuwe verhalen worden toegevoegd (na tussenkomst van een beheerder vanuit het dorp).

Bijvangst van het project Kiek oeze Streek is dat door de verhalen van de bewoners de cultuurhistorische waarden zoals die door de gemeente zijn geïnventariseerd in een traject met professionals worden aangevuld en/of verfijnd. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de kenmerken van Beilervaart waarmee bij toekomstige, ruimte gerelateerde, ontwikkelingen rekening kan worden gehouden.

Er is voor 4 oktober door de bewoners een programma opgesteld met onder andere een korte presentatie van de resultaten van Kiek oeze Streek door Jan Seubring en Tim Willems-Kruize en de website wordt gelanceerd door verantwoordelijk wethouder Dennis Bouwman. Daarna is er een fietstocht door een gedeelte van Beilervaart langs enkele bewonersverhalen.  Tenslotte zijn er nog tal van andere activiteiten in het kader van de culturele fakkelestafette zoals een workshop en exposities.

Kiek oeze Streek is ontwikkeld door Welzijnswerk Midden-Drenthe en Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe in samenwerking met studio Bleep, Studio dubbele punt en Gee!design, Het project is mogelijk gemaakt door bijdragen van de Dorpenoverleg Midden-Drenthe, gemeente Midden-Drenthe, provincie Drenthe.