10 juni 2020

Kijkje in de keuken

Afbeelding ‘Dorpen in Groningen’ voor in het jaarverslag

 

Voor het jaarverslag 2019 zijn we de afgelopen periode druk geweest met de illustraties. Hierbij maken we veelal gebruik van bestaand materiaal maar incidenteel maken we ook nieuwe illustraties. Met dit item geven we jullie een kijkje in onze keuken bij het maken van een afbeelding voor ‘Dorpen in Groningen’.

 

Het maken van een illustratie begint met de vraag wat je wilt vertellen. Wat is de boodschap? In het geval van ‘Dorpen in Groningen’ gaat het ons erom te laten zien dat er verschillende dorpstypen in onze provincie zijn. Zo heeft bijvoorbeeld een wierdedorp een heel ander karakter dan een dijkdorp. Het karakter van een dorp is dynamisch. Het is gevormd door het landschap en de vele generaties van dorpsbewoners die ieder een eigen hoofdstuk aan de ontwikkeling van hun dorp hebben toegevoegd. Ook wij schrijven weer een nieuw hoofdstuk. Door bij ruimtelijke initiatieven in te spelen op het unieke DNA, behouden dorpen hun eigen karakter en blijven de huidige bewoners zich thuis voelen in hun eigen dorp. Om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties prettig kunnen leven in de dorpen, is het belangrijk ruimtelijk initiatieven zo te ontwerpen dat zij ook een positieve bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit, het veranderende klimaat en de energietransitie.

 

Hoe verbeeld je de boodschap? Deze stap is eigenlijk als een ontwerpproces: creatief én van grof naar fijn. Als inspiratie voor de afbeelding hadden we het speelkleed: zo’n tapijt met daarop voorgedrukte huizen en wegen waarop je vroeger speelde in de woonkamer. Vervolgens zijn we een ondergrond gaan maken op basis van topografische kaarten en hebben we twee herkenbare dorpen bedacht en getekend: het wierdedorp en het wegdorp. Daarna zijn we de dorpen inclusief wat verschillende ruimtelijke initiatieven in de computer gaan uitwerken. Om het geheel een speels karakter te geven, is vervolgens de computertekening op een schetsrol met een rietpen en zwarte inkt overgetrokken. Als finishing touch is de pentekening gescand en in de computer gekleurd. Voor wat betreft het bijzondere kleurenpalet hebben we ons laten inspireren door de kenmerkende kleuren van het Groninger kunstenaarscollectief De Ploeg.

 

Hieronder ziet u de verschillende fasen van het maken van de afbeelding: