30 juni 2022

Kijkje in de keuken bij werk Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit

Een kijkje achter de schermen bij het werk van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit! Daarvoor gingen we onlangs op excursie in Drenthe, om enkele projecten te bezoeken waar de commissie over heeft geadviseerd. Om te kijken hoe het is uitgevoerd, wat er met onze adviezen is gedaan, en ook om inspiratie op te doen. En natuurlijk ook om elkaar weer te zien en spreken.

De excursie was voor ambtenaren en wethouders van Drentse gemeenten en natuurlijk sloten ook de voorzitters en commissieleden van zowel de Drentse als Groningse Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit aan. We bezochten verschillende projecten in Drenthe, zowel nieuwbouw als monumenten. De rondrit met de bus ging langs drie verschillende nieuwe scholen. Inpassing op de locatie, vormgeven aan nieuwe onderwijsmethodes en een duurzaam gebouw creëren waren hierbij belangrijke thema’s. We bezochten daarna een munitiemagazijnencomplex uit de Koude Oorlog. Dit bijzondere rijksmonument is nu in gebruik is als depot voor historische bouwmaterialen. De lunch was in een monumentale boerderij die is verbouwd tot restaurant. Tenslotte namen we een kijkje in een welstandsvrije woonwijk in Beilen om in de praktijk te zien wat er gebeurt als welstand wordt losgelaten.

Het was een geslaagde dag! Volgend jaar organiseren we een excursie met de commissie door de provincie Groningen, dan met Groningse ambtenaren en wethouders.

Ter info: Libau faciliteert voor gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe de onafhankelijke Adviescommissies voor Omgevingskwaliteit (AvO). Het doel van een AvO is om gemeenten breed te kunnen adviseren op het gebied van omgevingskwaliteit en monumentenzorg. In de AvO zitten onafhankelijke leden, specialisten op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap, restauratie, bouwhistorie en cultuurhistorie. Dit biedt het voordeel dat vanuit brede kennis integraal over plannen of beleidsvraagstukken kan worden geadviseerd. Er wordt één advies gegeven, gericht op zowel de monumentenaspecten als het uiterlijk van bouwwerken (voorheen welstand genoemd). Het adviesproces wordt daarmee eenvoudiger en efficiënter en biedt duidelijkheid richting gemeente en initiatiefnemer.

Meer weten over de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit in Drenthe? Neem dan contact op met tillema@libau.nl of neem hier een kijkje.