4 juli 2017

Kleine windmolens in Zuidhorn

Wij hebben al vaker bericht over de kleine Groningse windmolens van hout met een subtiele ashoogte van slechts 15 meter, die vaak in te passen zijn in het landschap. Het enthousiasme voor deze windmolens werkt aanstekelijk en is nu ook overgenomen door de gemeenteraad van Zuidhorn. Na een onderzoek van Libau en de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij de invloed van de kleine windmolens op de ruimtelijke kwaliteit in kaart is gebracht, heeft een raadsmeerderheid gekozen voor het toestaan van deze kleine windmolens bij agrarische bedrijven. Wij zijn verheugd dat de gemeente Zuidhorn een stap heeft gezet naar verduurzaming mét behoud van ruimtelijke kwaliteit.

kleine windmolens Zuidhorn (1)