22 mei 2017

Koers duurzame energie Middag-Humsterland

Nadat Libau voor Middag-Humsterland (Zuidhorn, Winsum) een kaart heeft gemaakt met gebiedskwaliteiten, zijn we gestart met het onderzoeken van de (on)mogelijkheden voor de inpassing van duurzame energie (zonnepanelen, kleine en grote windturbines) op erven, in dorpen en het landschap. Vernieuwend aan het project is dat het onderzoek deels plaats vindt in het Reality Center van de Rijksuniversiteit Groningen. Hierdoor kunnen we met elkaar de ruimtelijke effecten van vooraf bedachte ruimtelijke scenario’s op de gebiedskwaliteiten verkennen. Op basis van deze verkenning wordt momenteel gewerkt aan een aanzet voor beleid. Deze aanzet zal binnenkort besproken worden met de gemeenteraad. Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Arnoud Garrelts (landschapsarchitect) of Tim Willems-Kruize (stedenbouwkundige).

middag-humsterland 20170522