13 februari 2017

Krimp als Kans!

Op 10 februari 2017 is in het dorpshuis in Uitwierde het, door Libau vervaardigde, Landschapsontwikkelingsperspectief Uitwierde-oost enthousiast ontvangen door dorpsbewoners, vertegenwoordigers van de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl. Alle betrokkenen herkennen zich zeer in het perspectief en de gouden regels voor de verdere planvorming. Krimp is in het perspectief aangegrepen als kans om het landschap rondom het wierdedorp te herstellen en de open ruimte weer landbouwkundig in gebruik te nemen. Klik hier voor het perspectief!

 

OP Uiterwierde 20170210