5 januari 2018

Krimpcafe ‘Een beeld van een plek’

Op 23 november 2017 in een overvolle zaal in het Noord-Friese Hollum mocht Libau een pitch houden over het belang van erfgoed voor de leefbaarheid van een gebied.

Het dilemma waar in Groningen voor staan is dat door de aardbevingsproblematiek de ‘herstructurering’ van onze prachtige Groninger dorpen in versneld tempo zal worden uitgevoerd. Waarbij ‘veiligheid’ vooralsnog de hoofdopgave is, terwijl identiteit (ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed), maar vooral ‘leefbaarheid’ (wat willen de bewoners nou eigenlijk zelf?) leidend zouden moeten zijn bij herstructurering. Is de aardbevingsproblematiek een kans om van een ‘krimpend’ gebied weer een toekomstbestendig ‘levend’ gebied te maken?

Na de plenaire toelichting volgde een open gesprek met professionals over het behoud van identiteit en leefbaarheid in een door mijnbouwschade en krimp bedreigd gebied. Uit dit gesprek volgen mooie tips: werk met kleine stapjes toe naar een gemeenschappelijk doel, een integrale visie. Verbindt de opgaves: veiligheid, ruimtelijk en sociaal aan elkaar, maar verbindt vooral ook de verschillende partijen aan elkaar.

En, last but certainly not least: ga vooral door en laat je niet ontmoedigen!

Bent u ook bezorgd over de instandhouding van het erfgoed in Groningen? Neem dan contact op met: info@erfgoedloketgroningen.nl.

Lees voor meer informatie het beeldverslag van Kennis voor Krimp (pagina 8):

http://www.kennisvoorkrimp.nl/uploads/media_item/media_item/98/96/Beeldverslag_23-11_HolwerdKKNN-1512988830.pdf

Beeldverslag KKNN

Foto: Beeldverslag KKNN, 23 november 2017