9 maart 2018

Lancering Erfgoedloket Groningen

Op donderdagmiddag 8 maart zijn in Appingedam twee regelingen voor monumenten in het aardbevingsgebied feestelijk gepresenteerd. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gedeputeerde Fleur Gräper presenteerden, mede namens de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, twee subsidieregelingen voor eigenaren van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied én het Cultuurfonds (in de vorm van een lening) voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden.

De regelingen zijn bedoeld voor het instandhouden van het cultureel erfgoed in Groningen. Meer informatie vindt u in het persbericht van het ministerie van OCW, Provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen.

Erfgoedloket

Tegelijkertijd is stilgestaan bij de oprichting van het Erfgoedloket Groningen: sinds januari 2018 volledig operationeel en nu dus ook officieel gelanceerd!

Het Erfgoedloket Groningen ondersteunt alle eigenaren en bewoners van monumentale panden in het aardbevingsgebied bij instandhouding van hun gebouw in relatie tot schadeherstel en versterking.

Het Erfgoedloket heeft een belangrijke rol in de voorlichting over de subsidieregelingen en het Cultuurfonds voor monumenten in Groningen. Eigenaren en bewoners van monumentale gebouwen in het aardbevingsgebied kunnen bij het Erfgoedloket namelijk terecht met vragen over deze regelingen. Daarnaast zal het Erfgoedloket actief eigenaren op de hoogte brengen van de regelingen en adviseren op de wijze waarop eigenaren de regelingen kunnen aanvragen.

Dit doet het Erfgoedloket onder andere door samen met de Nationaal Coördinator Groningen en de Provincie Groningen bijeenkomsten te organiseren en de eigenaren persoonlijk te woord te staan om ze zo op weg te helpen bij hun vragen. Na de zomer zal in elke gemeente van het aardbevingsgebied zo’n bijeenkomst worden georganiseerd.

Naast informatie over de subsidieregelingen voor rijksmonumenten en het Cultuurfonds, kunnen eigenaren en bewoners bij het Erfgoedloket terecht met vragen over regelgeving, procedures, duurzaamheid, herbestemming en/of financieringen in relatie tot de versterkingsopgave of schadeherstel.

Contact Erfgoedloket

Het Erfgoedloket is te bereiken op het telefoonnummer 050 313 27 09 of via het e-mailadres info@erfgoedloketgroningen.nl. En neem vooral ook eens een kijkje op de website van het Erfgoedloket.

IMG_0206