2 september 2015

Libau adopteert windturbine EAZ WIND

De winning van gas en de energietransitie hebben enorme ruimtelijke impact op ons landschap en daardoor ook op ons als ruimtelijke kwaliteitsmensen. Slapeloze nachten krijgen wij van monumenten die uit elkaar staan te beven en torenhoge windmolens die ons landschap vermadurodamiseren. Op zich hebben we hebben niks tegen grote windmolens mits die passen bij de maat en schaal van de omgeving. Het probleem in de praktijk is echter dat hiermee vaak geen rekening wordt gehouden.

Meer dan blij waren wij afgelopen week dan ook toen wij de windturbine van EAZ WIND in het echt konden aanschouwen. Een prachtige, lokaal gemaakte windturbine die zich goed voegt in het landschap en zich eenvoudig in laat passen op een boerenerf of in dorpsranden. En bovendien interessant blijft om naar te kijken als je dichterbij komt. Jules Verne? Is dat echt hout?

Als dan ook nog blijkt dat deze windmolens zo veel energie opleveren dat het mogelijk is om met een aantal windmolens in combinatie met zonnepanelen op daken, een heel dorp energieneutraal te maken zonder dat het landschap vernield wordt, dan weten we het zeker. Wij adopteren de windturbine van EAZ WIND en gaan dit initiatief – net als toekomstige andere goede initiatieven –  volop steunen. Zodat we kunnen laten zien dat we met elkaar kunnen overschakelen op hernieuwbare energie mèt ruimtelijke kwaliteit.

Wij zeggen overigens hiermee niet dat deze windturbines overal neergezet kunnen worden. Per locatie zal een afweging gemaakt moeten worden. En nee kan daarbij ook de uitkomst zijn.

Meer informatie over de windturbine kunt u vinden op de website van EAZ WIND.