5 november 2021

Libau jaarverslag 2020 en interview met voormalig directeur-bestuurder Theo Hoek

Bij Libau zetten wij ons in voor een duurzame leefomgeving met omgevingskwaliteit. Dat doen we in een sterk veranderende samenleving waarbij vooral de laatste jaren eigenaarschap en zeggenschap steeds meer bij de burger is komen te liggen. Dat vraagt veel van burgers, maar ook van ambtenaren en politici. Velen van hen mochten wij in 2020 bijstaan, niet alleen met passend professioneel advies, maar ook door middel van diverse sessies waarin belanghebbenden hun gedachten konden vormen en afstemmen. Daarbij vinden we het belangrijk om partijen bij elkaar te brengen en zo in co-creatie de leefomgeving in te richten. Waar we kunnen geven we adviezen aan eigenaren, gemeenten en anderen. Door middel van individuele gesprekken én door het organiseren van bijeenkomsten of kennissessies.

In een wereld die zo sterk in beweging is als de onze, wordt de verbindende kracht van erfgoed steeds meer erkend. Erfgoed brengt mensen samen en het zorgt voor geborgenheid. In 2020 heeft Libau opnieuw samen met overheden –provincies, gemeenten, maar ook waterschappen– projecten mogen uitvoeren. In het jaarverslag 2020 tonen wij bijzondere projecten waarbij het unieke DNA van Groningen en Drenthe het vertrekpunt vormt, we planpartners ondersteunen in hun opdrachtgeverschap, aan de voorkant van planprocessen meedenken met initiatiefnemers én werk maken van onze bouwcultuur door samen met planpartners integraal, vanuit de werkvelden ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed, vraagstukken op te lossen en volhoudbare lijnen uit te zetten naar de toekomst.

U leest er alles over in ons jaarverslag 2020, dat kunt u hier downloaden.

Verder wijzen wij graag op het interview dat onze collega Tim Willems-Kruize, atelierleider van Team Ruimtelijke Kwaliteit, hield met Theo Hoek. Theo nam begin 2021 afscheid als directeur-bestuurder van Libau. In een openhartig gesprek zegt Theo u en ons gedag, u kunt het interview hier lezen.