4 december 2018

Libau levert kennis en deskundigheid in Programma Groninger Stallen en Schuren

In het aardbevingsgebied wonen agrariërs die, als gevolg van aardbevingen, schade aan hun schuren of stallen hebben. Soms is de schade groot of gaat het afhandelen van de schade moeilijk. Agrariërs die ook zelf willen investeren, bouwen dan liever een nieuwe schuur of stal.

Hiervoor is door Nam, overheden en LTO het Programma Groninger Stallen en Schuren ontwikkeld. Een procesmatig uitgebreidere variant van de in Groningen bekende maatwerkbenadering. In opdracht van de provincie Groningen levert Libau ook voor dit Programma de integrale deskundigheid op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed.

In dit pilot programma organiseert de Nationaal Coördinator Groningen keukentafelgesprekken voor 10 cases. Naast de initiatiefnemer en diens adviseur(s) en Libau zitten ook de door de NCG ingehuurde externe procescoördinator en de gemeente aan tafel. Tijdens de gesprekken geeft Libau duiding aan de plek door uitleg te geven over de oorsprong van de plek en de directe omgeving. Hierbij worden de landschappelijke, aardkundige, cultuurhistorische en bouwkundige waarden expliciet in beeld gebracht. Na een toelichting op de herbouwwensen en eventuele al concrete plannen door de initiatiefnemer volgt een rondgang over het erf.

Aansluitend wordt over de plannen en de ruimtelijke randvoorwaarden waaronder deze kunnen worden uitgewerkt gesproken. Libau vertaalt dit in een erfontwikkelingsschets, waarin ook de uitgangspunten voor de vormgeving van de gebouwen is opgenomen. In oktober is met de eerste case gestart en inmiddels zijn ook de eerste locatiegesprekken gevoerd bij case 2 en 3. Voor een 4e case volgt nog dit jaar het eerste gesprek.

PGSS

Wilt u meer weten over deze pilot? Neem dan contact op met Libau.