21 november 2018

Libau-on-tour: Ongewoon Gewoon Zuidhorn

Op 15 november  vond de achtste editie van Libau-on-Tour plaats. Gastheer wethouder Fred Stol schetste welke stappen de gemeente de afgelopen collegeperiode onder het motto “Gewoon doen” heeft gezet. Stappen, behorende bij de zoektocht naar mogelijkheden om haar rol, de (cultuur van de) organisatie, werkwijzen en instrumenten te herdefiniëren en innoveren tegen de achtergrond van de veranderende relatie tussen overheid en burgers .

Deze innovatie  werd ook “gezien” door de buitenwacht. Zo heeft de gemeente diverse (internationale) prijzen in de wacht gesleept voor haar Living Lab en het Kindpakket met blockchain-technologie. Innovatief is ook de wijze waarop de gemeenten met “Tussen de Gasten” een  organische, ‘vrije’ en duurzame gebiedsontwikkeling in gang wil zetten. Hiervoor hebben zij de samenwerking gezocht met Libau.

Om proces en inhoud van deze gebiedsontwikkeling inzichtelijk te maken is er een rondwandeling door het gebied gemaakt, waarna aanpak en inhoud van de gebiedsvisie gepresenteerd werden door Tim Willems-Kruize (stedenbouwkundige) en Victor Ackerman (rayonarchitect) van Libau. Omdat innovatie en omgevingskwaliteit niet tot stand komen door gesloten regels bestaat de gebiedsvisie uit een kernkarakteristiekenkaart, kwalitatieve regels in combinatie met een zorgvuldig proces met relevante partijen om de visie uit te werken en een visiekaart. Bijzonder aan de visie is dat deze tot stand is gekomen in samenwerking met omwonenden, mogelijke initiatiefnemers en maatschappelijke organisaties. Marjolein van Schoonhoven (projectleider gemeente) schetste dit proces en de besluitvormingsvraagstukken waar je met elkaar in verzeild raakt. Zo is, ondanks dat een deel van de omwonenden betrokken is geweest bij de totstandkoming van de visie,  tijdens de bestuurlijke behandeling gebleken dat omwonenden behoefte hebben aan meer rechtszekerheid. De besluitvorming omtrent Tussen de Gasten is daarom uitgesteld en omwonenden en de gemeente hebben een intentieovereenkomst gesloten om in 2019 de planvorming weer samen op te pakken.

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde Libau-on-Tour waar de deelnemers veel hebben kunnen leren van het ‘ongewoon gewone’ Zuidhorn.  Een Libau-on-Tour, die veel raakvlakken liet zien met het denken achter de omgevingswet. Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke kwaliteit Nederland, eindigde deze Libau-on-Tour dan ook met een beschouwing, die de stand van zaken van denken en doen in de omgevingswet relateerde aan proces en inhoud van “Tussen de Gasten”.

 

LoT_2018 LoT_2018_1