19 september 2017

Libau on Tour

Op 14 september 2017 vond in Winschoten (gemeente Oldambt), onder leiding van directeur Theo Hoek van Stichting Libau, de zevende “Libau on Tour” plaats. Deze bijeenkomst werd bezocht door een kleine dertig ambtenaren en wethouders uit Groningen en Drenthe. Het thema van de bijeenkomst was “gebiedsregie bij onderdruk”.

Gemeente Oldambt werkt aan vitale dorpen en een krachtige (voorzieningen)kern voor de streek. Wethouder Laura Broekhuizen-Smit schetste de dorpsaanpak in het Oldambt. De behoefte van de dorpen zelf staat hierbij centraal en afhankelijk van de opgave kunnen dorpsbewoners zich bij laten staan door professionals. Verder heeft de gemeente haar organisatie zo ingericht dat de dorpen een duidelijk aanspreekpunt hebben .

Atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit Tim Willems-Kruize presenteerde het project WERK& Ulrum. In dit projecten werken bewoners in een bottom-linked proces nauw samen met professionals. In dit project zijn eerst aan de hand van verhalen de bijzondere panden en plekken geïnventariseerd.  Op basis hiervan zijn vervolgens voor de historische kern werkboeken gemaakt om d’ Olle kern mooi en leefbaar te houden. Ook heeft het dorp zelf een subsidieregeling ontworpen op basis waarvan de panden kunnen worden opgeknapt of verfraaid. Deze regeling wordt de komende jaren door het dorp zelf uitgevoerd.

Directeur cluster Ruimtelijke Zaken Anton Saman en stedenbouwkundige Piet Ziel schetsten de aanpak van het centrum van Winschoten. In een intensief traject heeft de gemeente samen met ondernemers, provincie Groningen en diverse specialisten het centrum een impuls gegeven door de leegstand in het winkelbestand aan te pakken en de resterende winkelpanden en openbare ruimte te verfraaien. Ook heeft de gemeente aan de hand van een concrete casus de aanwezigen tips gegeven voor dit soort complexe opgaven. Vervolgens heeft de gemeente Oldambt door het vernieuwde centrum een excursie verzorgd.

De geslaagde middag werd onder het genot van een hapje en drankje door Theo Hoek afgesloten in het theatercafé “De Koperen Kees” in het fraaie theater “De Klinker”. Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen werd verder gediscussieerd over de presentaties en de excursie.  Aan het einde van de middag gingen de bezoekers van Libau on Tour met de nodige inspiratie huiswaarts.

In het voorjaar van 2018 volgt de achtste Libau on Tour. Begin volgend jaar nemen wij hiervoor contact op!

De presentaties zijn te downloaden via het tabblad publicaties.

Libau on tour 2017

Foto: Libau