15 november 2020

Libau ontwikkelt interactieve handreiking voor ruimtelijke plannen met erfgoedwaarden

Libau heeft in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving een interactieve handreiking opgesteld voor ruimtelijke plannen met erfgoedwaarden.
In de handreiking staan routekaarten voor respectievelijk plannen op object- en ensembleniveau en gebiedsontwikkelingen op buurt- en wijkniveau. In de routekaarten is per halte aangegeven wat de rol van de initiatiefnemer en het bevoegd gezag is.

Ook zijn in de routekaarten de gesprekken over de opgave tussen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag, sturing op kwaliteit aan de voorkant van het proces door de beleidsadviseurs en ontwerponderzoek stevig ingebed. Lees hier meer.