2 december 2019

Libau presenteert ruimtelijke bouwstenen voor de energietransitie in het Westerkwartier

Op een druk bezochte bewonersavond in de Postwagen in Tolbert presenteerde stichting Libau donderdag 28 november de opbrengst van een ruimtelijke verkenning naar de veranderruimte van het landschap voor zonneterreinen en windturbines.

Bij iedere opgave vormen de karakteristieken, zoals we die in het gebied aantreffen het vertrekpunt. Deze gebiedskarakteristieken zijn in een kaart opgenomen. De ontwikkelde bouwstenen houden nadrukkelijk rekening met de beleving van hernieuwbare energie in het landschap. Hiervoor hebben we een ontwerponderzoek in een 3D omgeving gedaan.

Onze bevindingen zijn dat er op verschillende schaalniveaus variërend van erf, dorpsomgeving tot het landschap er wel degelijk ruimte is voor verandering. Wanneer de opgave als onderdeel van een nu nog onbekende gebiedsontwikkeling wordt beschouwd, liggen er mogelijk extra kansen voor het opwekken van duurzame energie. In de komende maanden werkt de gemeente haar beleidsvisie verder uit en betrekt daarin de bouwstenen.

Wilt u meer weten over de inhoud of het proces van dit traject, neem dan contact op met Arnoud Garrelts via garrelts@libau.nl.

  

Klik op de afbeeldingen voor een grotere weergave