25 januari 2016

Libau sluit allianties over lokale duurzame energie opwekking

Donderdag 14 januari vond de Werkconferentie “Ruimte voor Zon in Groningen” plaats in The Energy Barn op het Zernike complex. Deze conferentie werd georganiseerd door de provincie Groningen en Enexis met als doel om tot concrete samenwerkingsverbanden, zogenaamde allianties, te komen tussen partijen die zich bezig houden met de opwekking van duurzame energie door middel van zonnepaneelvelden. Ook Libau heeft een aantal allianties gesloten waarin in gezamenlijkheid gezocht wordt naar een ruimtelijk zo goed mogelijke inpassing van lokale initiatieven. Een van deze allianties betreft “Nieuwolda Gewoon Doen!”. Hierin gaan we samen met dorpsbelangen, de gemeente Oldambt en de provincie onderzoeken hoe we met inzet van kleinschalige opwekkingseenheden energieneutraliteit voor het dorp kunnen bereiken. Hierbij betrekken we ook de eerder door ons geadopteerde windturbine van EAZ WIND. Een andere alliantie betreft de ‘Inpassing Wind & Zon in het landschap’ waarin we samen met de Hogelandster Energie Cooperatie een pilot willen opzetten.

Enexis, Provincie Groningen, Ruimte voor Zon, Werkconverentie, Alliantiefabriek

Enexis, Provincie Groningen, Ruimte voor Zon, Werkconverentie, Alliantiefabriek