28 februari 2017

Libau’s omgevings(wet)spel nu ook in Zuid Holland

Het Omgevingswetspel van Libau duikt via Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland in verschillende varianten op in het land. Na Voorst (Gelderland) hebben we met een kleine dertig personen vanuit verschillende organisaties 23 februari jongstleden aan de hand van het spel het werken in de geest van de Omgevingswet verkend in Krimpen aan den IJssel (Zuid-Holland).

Er zijn een aantal interessante zaken in het spel naar voren gekomen. Zo is een heldere gemeentelijke visie onontbeerlijk. Hiermee is duidelijk waar en hoe (rol) in een gebied op wordt gekoerst, met welke ambitie en welke belangen in een gebied een rol spelen. Daarnaast is een gebiedskwaliteiten- en waardenkaart met open, kaderstellende regieaanwijzingen een essentieel instrument om te schetsen wat op welke plek van waarde is en hoe dit kan worden doorontwikkeld. Initiatiefnemers worden uitgenodigd hierop in te spelen en private en publieke belangen met elkaar te verknopen.

Om ervoor te zorgen dat kansrijke initiatieven niet sneuvelen worden showstoppers aan het begin van het planproces geïnventariseerd. Ook worden belangrijke belangengroepen uitgenodigd om aan de voorkant van het ontwerpproces mee te denken. Door met elkaar in gesprek te gaan wordt alle kennis en creativiteit ontsloten. De focus in het gesprek en de belangenafweging die plaats vindt, ligt niet op de regels maar de achterliggende (gedeelde) doelen waardoor er ruimte ontstaat voor ontwikkelingen met omgevingskwaliteit!

Meer weten over de Omgevingswet of het Omgevingswetspel? Neem dan contact op met Theo Hoek of Tim Willems-Kruize.

 

omgevingsspel zuidholland