29 februari 2016

Maatwerkmethode – agrarische bedrijfsuitbreiding met ruimtelijke kwaliteit

De uitbreiding van een agrarisch bedrijf waarbij het bouwblok moet worden vergroot kan in de provincie Groningen in principe uitsluitend wanneer hiervoor de maatwerkmethode is toegepast. Met de folder “Maatwerkmethode – agrarische bedrijfsuitbreiding met ruimtelijke kwaliteit” zetten wij overzichtelijk uiteen wat wij voor initiatiefnemers kunnen betekenen en welke stappen we doorlopen om tot een erfinrichtingsplan te komen. Door een verdergaande samenwerking tussen Libau en Landschapsbeheer Groningen wordt het voor de boer gemakkelijker om naast het ontwerp door Libau desgewenst Landschapsbeheer Groningen in te schakelen voor de uitvoering van het erfinrichtingsplan en/of het beheer. Mocht u een exemplaar van de folder willen ontvangen of andere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Tim Willems-Kruize, atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit bij Libau.Naamloos