9 mei 2016

Maquette “us Dörp”

De kinderen van groep 7 en 8 van de H. de Cock school hebben in het kader van WERK& Ulrum een maquette gemaakt van hun Ulrum. Deze maquette is het resultaat van een korte lessenreeks, waarin de leefomgeving van de kinderen centraal heeft gestaan. De kinderen hebben nagedacht over de architectuur van de gebouwen in Ulrum, de ontstaansgeschiedenis van het dorp en hoe dat nog te herkennen in het dorp. Maar vooral hebben ze nagedacht over welke plekken voor hen belangrijk zijn in het dorp en welke gebouwen kenmerkend zijn voor Ulrum.

De uitkomsten zijn verrassend en vullen de panden en plekken die naar voren kwamen uit de interviews met volwassenen aan. Waar de volwassenen veel waarde hechten aan d’ olle kern en de (historische) invalsroutes, vinden de kinderen de randen van het dorp met sport en spel belangrijk zoals het slingerbosje, sportpark De Kley,  de Ulrummer opvaart en de manege. Oud en jong zijn het er over eens dat de kerken en Expoor belangrijke en mooie gebouwen zijn voor het dorp.

Medio mei wordt de levensgrote maquette (hij past maar net in het lokaal) op een ouderavond aan de ouders en/of verzorgers van de kinderen gepresenteerd. Tijdens een workshop vragen wij hen welke panden en/of plekken zij belangrijk vinden om door te geven aan toekomstige generaties en gaan we met elkaar in gesprek over wat er voor nodig is om van Ulrum een aantrekkelijk woondorp te maken.

 

Naamloos