6 maart 2017

Meer samenhang en groen in de hoofdader van Leens

Stichting Libau en Landschapsbeheer Groningen zijn 2 maart jongstleden met een groep enthousiaste dorpsbewoners aan de slag gegaan met de hoofdader van Leens. Dit is een onderdeel van doorgaande route tussen en door de dorpen in De Marne. De hoofdader in Leens is stenig en door de jaren heen is de route rommelig van karakter geworden. We gaan de dorpsentrees mooier en duidelijker maken, de inrichting van de straat meer op elkaar afstemmen en zoveel mogelijk groen toevoegen. Leens wordt een bloeiend (bloemen)dorp!
Werkgroep Leens