7 mei 2019

Uitnodiging mini-symposium 23 mei ‘Toekomst Oldambtster boerderijen’

Er bestaan binnen de erfgoedwereld al langere tijd zorgen over de toekomst van de unieke, grote, vaak prachtige Oldambster boerderijen. Maar delen gebruikers van het gebied die zorg, hoe zien zij de toekomst van die boerderijen eigenlijk en wat is hier in hun ogen voor nodig?

Dit is eigenaren, overige bewoners en bezoekers in de gemeente Oldambt in en rond Finsterwolde, Beerta, Nieuw-Beerta en Drieborg gevraagd. Het onderzoek is uitgevoerd door Libau. Op basis van de bevindingen uit interviews, enquêtes en workshops worden adviezen uitgebracht aan gemeente, provincie en rijksdienst.

Ter afsluiting van de ‘Boerderijenpilot Oldambt’ wordt op donderdag 23 mei 2019 een mini-symposium georganiseerd. Voor het programma van het symposium, klik hier. U kunt zich voor het symposium aanmelden via de knop onderaan dit bericht. Er is beperkt ruimte, dus wacht niet te lang.

Tijdens het mini-symposium wordt onder andere het onderzoeksrapport met aanbevelingen gepresenteerd. Het rapport is na 23 mei ook bij onze publicaties beschikbaar.

De aanpak die voor de pilot is gekozen is ook elders bruikbaar. Hij levert waardevolle informatie op voor beleidsvorming, past in de filosofie van de Omgevingswet en leidt ertoe dat mensen geënthousiasmeerd worden, mits het de insteek is om iets met de inbreng te doen. En kapitale boerderijen en (dreigende) leegstand en verval komen ook elders voor. Geïnteresseerden van buiten de gemeente Oldambt zijn daarom ook van harte welkom.

Wat: Mini-symposium Toekomst Oldambtster boerderijen
Wanneer: 23 mei 2019, 14:00-17:30
Wie: Voor eigenaren/bewoners en omwonenden van Oldambtster boerderijen, ambtenaren en bestuurders en overige geïnteresseerden.

Aanmelden via: