22 maart 2017

Molukse kerk Appingedam

In Appingedam zijn de werkzaamheden aan de Molukse kerk in volle gang. De rijksmonumentale kerk uit 1960 wordt versterkt, gerestaureerd én herbestemd. Op vrijdag 17 februari jl. is de officiële start gegeven van deze werkzaamheden door Rika Pot, haar laatste officiële handeling als burgemeester van Appingedam.

De Molukse kerk is het eerste project in uitvoering dat een substantiële bijdrage heeft ontvangen uit het subsidieprogramma herbestemming cultureel erfgoed en daar is Libau als kartrekker van het programma erg trots op!

Libau is daarnaast ook als adviseur betrokken geweest bij de planvorming van de versterking. Een plan dat niet alleen gemaakt is vanuit veiligheidsoverwegingen, maar ook passend is bij het monument én bij het gebruik van het kerkgebouw. De plannen voor de Molukse kerk tonen hoe een open gesprek tussen alle actoren (o.a. eigenaar, gemeente,gebruikers, constructeur en monumentenadviseur) kan leiden tot een passend maatwerk plan!

Het Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed wordt uitgevoerd door Libau, is onderdeel van Kansrijk Groningen en wordt gefinancierd door het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma.

Heeft u ook plannen voor herbestemming van een monumentaal pand? Neem dan contact op met: herbestemming@libau.nl.

 

molukse kerk

foto: Libau