16 februari 2016

Monumenten in het aardbevingsgebied

In het programma ‘Cunera’ gaat Cunera van Selm op pad om een onderwerp uit de actualiteit van een andere kant te belichten. Iedere week een ander onderwerp, andere mensen, andere verhalen op andere plekken.

Afgelopen zondag ging Cunera over monumenten in het aardbevingsgebied. Vorige week werd bekend dat het Groninger Landschap vier monumentale boerderijen overneemt van de NAM. Maar er staan nog veel meer monumenten in het bevingsgebied: maar liefst 1.200. Bijna 80 procent van de monumenten is beschadigd. Wat gaat daarmee gebeuren?

Om antwoord te krijgen op deze vraag interviewt Cunera de (voormalige)bewoners van enkele panden en Corrie Boer, hoofd Monumentenwacht Groningen en coördinator Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed.

De bewoners zijn boos en teleurgesteld dat de regering en de NAM, doordat zij de oorzaak van het probleem niet wegnemen, een heel gebied, diens bewoners en geschiedenis in gevaar brengen. De bewoners zijn nauw verbonden met ‘hun’ monumentale panden, hebben aldaar geschiedenis opgebouwd. Toch moeten zij vanwege veiligheidsoverwegingen de panden verlaten. Op het eerste gezicht lijkt er misschien niets mis met de panden, echter constructief gezien kan de volgende aardbeving fataal zijn. Op welke wijze kunnen ook monumentale panden verstevigd worden?

Corrie Boer legt uit voor welk dilemma de Monumentenwacht staat. Voor monumenten geldt dat je het maar één keer fout kan doen en dat wat weg is, ook echt weg is. Rijksmonumenten hebben een beschermde status, veel andere cultuurhistorische panden hebben die bescherming (nog) niet. Nagedacht moet worden op welke wijze deze panden al dan niet verstevigd kunnen worden. Dat vergt onder meer gedegen onderzoek en een inventarisatie van de aanwezige beschermingswaardige panden. Hierop volgt de afweging in hoeverre deze panden verstevigd kunnen worden zonder daarbij monumentale waarden aan te tasten. Zo is het van belang dat de panden in een “zo goed mogelijke staat van onderhoud” zijn, om erger te voorkomen.

Door op deze link te klikken wordt u direct naar desbetreffende aflevering van Cunera geleid.

Cunera