5 november 2013

MonumentenMarkt in de kerk

steunpunt logo persbericht 

 

 

 

MonumentenMarkt in de kerk

Op zaterdagmiddag 16 november 2013 organiseert Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe in de voormalige kerk van Borger een informatiemarkt voor Drentse monumenteneigenaren. Er worden korte presentaties gegeven en iedere organisatie heeft zijn eigen informatiestand.

Doel van de middag is om monumenteneigenaren te informeren over onderhoud en restauratie van hun monument, subsidie- en financieringsregelingen, een passende erfinrichting, energiebesparende maatregelen, duurzame herbestemmingsmogelijkheden en leerlingbouwplaatsen.

 

Aan deze informatiemarkt werken mee: Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe, Monumentenwacht Drenthe, Nationaal Restauratiefonds, Werkgroep Boerenerven Drenthe, Kenniscentrum Herbestemming Noord, Opleidingscentrum Bouw, Kenniscentrum Noorderruimte, Invent en de provincie Drenthe.

 

Waar:              Cultuurpodium VanSlag, Hoofdstraat 34, Borger

Wanneer:        zaterdag 16 november 2013 van 14.00 – 17.00 uur.