21 mei 2019

Monumentenwacht en Restauratiefonds slaan de handen ineen

Op 16 mei 2019 op de Beurs Monument in Den Bosch ondertekenden Monumentenwacht Nederland en het Nationaal Restauratiefonds een manifest waarmee zij hun samenwerking een extra impuls geven. Beide organisaties intensiveren de komende jaren hun samenwerking aan de hand van drie thema’s: informeren, inspecteren en verduurzamen.

Zowel MonumentenwachtNL als het Restauratiefonds maken zich sterk voor het in stand houden van monumenten. Zij doen dit beide onafhankelijk en zonder winstoogmerk. De monumentenwachten bevorderen het preventief onderhoud van monumenten door bouwkundige inspecties. Het Restauratiefonds ondersteunt eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen of verduurzamen met kennis en financiering. Voor beide organisaties geldt dat de dienstverlening aan de monumenteneigenaar centraal staat. Deze raakvlakken zijn aanleiding geweest om de samenwerking te intensiveren.

“Wij starten met het thema ‘informeren’. Goede informatievoorziening voor eigenaren is onmisbaar bij de instandhouding van monumenten. Dat geldt voor de gehele cyclus van aankoop tot onderhoud, restauratie en verduurzaming. Wij zijn onder meer bezig met een goede afstemming van onze informatiekanalen zoals onze websites en Monumenten.nl, om zo eigenaren bij elke stap met relevante informatie te ondersteunen”, aldus Karel Geijzendorffer, voorzitter van MonumentenwachtNL.

MonumentenwachtNL en Restauratiefonds onderzoeken welke concrete samenwerkingsmogelijkheden er zijn voor de thema’s inspecteren en verduurzamen. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van een meer landelijk dekkend aanbod van inspecties, toegesneden op de behoefte van de eigenaar. Daarnaast zijn monumenteneigenaren gebaat bij een goed inzicht in de mogelijkheden voor verduurzaming van hun pand en de financiering van duurzaamheids-maatregelen. De inzet van het duurzame monumentenpaspoort is hier een goed voorbeeld van.

Kees-Jan Dosker, directeur van het Restauratiefonds: “Door de intensivering van onze samenwerking met de Monumentenwacht is het Restauratiefonds nog beter in staat om monumenteigenaren te ondersteunen bij het springlevend houden van hun monument. Door de bundeling van kennis willen wij op elk moment monumenteigenaren van relevante informatie voorzien of iemand nu gaat onderhouden, restaureren, verduurzamen of herbestemmen.”

*Bovenstaande tekst is overgenomen van de website van het Restauratiefonds