28 november 2018

Mooie dorpshaven stap dichterbij door gouden tip Libau

Het dorp Schouwerzijl op de kruising van het Reitdiep met Kromme Raken heeft een schitterend gelegen dorpshaven. De inrichting van de haven is door de jaren heen wat rommelig en sleets geworden. Waterschap Noorderzijlvest gaat de kades herstellen en het dorp wil het haventerrein opwaarderen. De vrijwilligers uit het dorp worstelen met de aanpak van dit vraagstuk en vroegen Libau om advies.

Dit advies werd een gesprek in pakhuis Libau met Bertus Onderwater en Gonda Dijksterhuis uit Schouwerzijl en Tim Willems-Kruize (atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit Libau). Tijdens het gesprek is de opgave doorgesproken en zijn handvatten gegeven voor de aanpak van het vraagstuk. Omdat deze opgave uitstekend past binnen het ERL programma van de provincie Groningen is ook de tip gegeven om voor dit project een subsidie aan te vragen zodat een landschapsarchitect met affiniteit voor dorpen en cultureel erfgoed kan worden ingeschakeld om samen met het dorp een inrichtingsplan te maken.

Een commissie is met de handvatten en tips uit het gesprek aan de slag gegaan en heeft via een pitch succesvol subsidie aangevraagd bij het ERL programma: het gesprek bleek “goud” waard. Libau wenst Schouwerzijl veel succes bij het zoeken van een geschikte planpartner zodat een dorpseigen ontwerp kan worden opgesteld voor deze unieke plek.

 

ERL tip Libau