18 oktober 2013

Mooiwaarts: minister Schultz op werkbezoek in Zaandam

Mooiwaarts: minister Schulz op werkbezoek ruimtelijke kwaliteit in Zaandam

Woensdag 16 oktober heeft minister Melanie Schultz van Haegen van ruimtelijke ordening en infrastructuur Zaanstad bezocht voor een werkbezoek over ruimtelijke kwaliteit.

Dit op uitnodiging van het initiatief Mooiwaarts waarin architecten, stedebouwkundigen, monumenten- en welstandsadviseurs het perspectief schetsen op Mooi Nederland. Initiatiefnemers Jef Muhren (WZNH), Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke kwaliteit) en wethouder Dennis Straat (VVD) leidden de minister rond.

Mooiwaarts is ervan overtuigd dat gemeenten ook in de toekomst middelen moeten hebben om ervoor te zorgen dat de stad en het landschap waardevol en aantrekkelijk blijven.

Een werkwijze waarbij de advisering integraal plaatsvindt met betrekking tot architectuur, stedebouw, landschapsarchitectuur en cultuurhistorie wordt gepropagandeerd.

Libau onderschrijft deze werkwijze van harte en past deze, waar mogelijk, reeds zoveel mogelijk toe in haar advisering over ruimtelijke kwaliteit.

Zie voor nadere informatie ook de volgende links:

http://www.mooiwaarts.nl/nieuws/werkbezoek_minister_Schultz

http://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/nieuws/item?id=529