29 november 2017

Nationaal Monumentencongres 2017

Thema van het Monumentencongres dit jaar was ‘Denken in communities’. Zorg voor erfgoed vraagt namelijk steeds meer om verbinden en draagvlak: meer en meer verschillende partijen zijn betrokken bij de zorg om erfgoed. Hoe bevorder je de kwaliteit van het overleg? Hoe breng je ‘top-down’ en ‘bottom-up’ bij elkaar? Hoe zorg je ervoor dat je ‘bottom-linked’ bent als erfgoedorganisatie of overheid?

Samen met de provincie Groningen heeft Libau, Loket Herbestemmen, een deelsessie begeleid over leegkomend erfgoed in de krimpende agrarische omgeving van ons mooie Groningen.

Aangezien het een nationaal congres was, presenteerden we eerst de kwaliteiten van ons ‘Groningen’, want ja, Groningen is echt meer dan de Euroborg en de snelweg naar Duitsland.

Vervolgens legden we de problematiek in Groningen uit: er gaat weliswaar niets boven Groningen, er zit wel iets onder Groningen. Mijnbouwproblematiek samen met een toch al krimpend gebied, zorgen voor leegstand van onder andere grote monumentale boerderijen. Na wat voorbeelden van leegstand gingen we in kleine groepen uiteen. Deze groepen vormden in een rollenspel onze ‘gemeenschap’. Iedereen kreeg een rol toebedeeld: gemeenteambtenaar, plaatselijk lid van Dorpsbelangen, ontwikkelaar met plannen om boerderijen plat te gooien en er een groot zorgcentrum voor terug te bouwen, etc. en dat allemaal in ons fictieve dorp ‘Rommelstum’.

We kwamen al snel tot de ontdekking dat een goede gespreksleider belangrijk is om alle verschillende belangen in een goede baan te leiden, maar vooral ook: dat een duidelijke, toekomstgerichte (gemeentelijke en dorps-)visie voor het gebied (waarin zowel de ruimtelijke, sociale als economische waarden worden beschreven) cruciaal is om tot een goed plan te komen voor behoud van de identiteit en leefbaarheid van ons fictieve dorp!

Speelt u met ideeën voor herbestemming, gebiedstransformatie of wilt u leegstand melden? Neem dan contact op met: herbestemming@libau.nl

 

Monumentencongres 2017

Foto: Rommelstum, een typisch Gronings dorp, kerk, tien boerderijen en geen voorzieningen meer, wat nu?

Fotobewerking van Weiwerd, Koos Boertjens