23 oktober 2018

Nationale ontwerpteams zijn nodig

De federatie ruimtelijke kwaliteit heeft een interview gehouden met Jef Mühren, directeur van onze zusterorganisatie MOOI Noord-Holland. In het interview geeft Jef aan dat alle opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, landbouwtransitie, circulaire economie, waterbeheer, bereikbaarheid en woningbouw in samenhang moeten worden aangepakt. Én dat deze aanpak ook de kernkwaliteiten van de bijzondere lappendeken van onze waardevolle cultuurlandschappen en prachtige steden en dorpen recht moet doen.

Een standpunt dat wij vanuit Libau natuurlijk ten volle onderschrijven, want zoals Jef ook al aangeeft: ‘Ruimtelijke Kwaliteit is geen sectoraal belang. Het is altijd onderdeel van de oplossing. Dat moeten we voor ogen houden, zeker met de Omgevingswet op komst. Van een wettelijke basis voor ruimtelijke kwaliteit gaan we naar een situatie waarbij de gemeenten alles zelf en telkens anders kunnen oplossen. De unieke Nederlandse planningstraditie verliest daarmee wat terrein aan de initiatiefnemersplanologie. Maar laten we daar dan wel weer de ontwerpende deskundigheid bij aanbieden zodat ieder initiatief ook weer bijdraagt aan onze collectieve kwaliteit. We moeten niet alleen de plannings- en ontwerptraditie vaker als ingebakken cultuur uitleggen (ook aan onze jeugd), maar ook platforms oprichten waar alle maatschappelijke partijen aan deelnemen. Wij hebben als regionale adviesorganisaties al heel lang ‘ankertjes’ in vrijwel alle gemeenten in Nederland. Laten we terrein veroveren en onze cultuur verrijken met het verleidende gesprek.’

Het volledige interview met Jef Mühren kunt u hier lezen.

 

JEF_Muhren_ZW_2_MOOI_NH

foto: MOOI Noord-Holland