21 november 2017

Netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen Groningen

Op 14 november vond weer de jaarlijkse netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen plaats. Dit keer waren we te gast in de gemeente Appingedam. De bijeenkomst vond plaats in Centrum Kabzeël, Reitsmazaal, een rijksmonumentale kerk, gebouwd in 1927 door de Groninger architect Egbert Reitsma. Een aan de buitenkant somber ogend gebouw, maar van binnen bruisend van kleuren. Een bijzondere en inspirerende omgeving! Na een interview met vertegenwoordigers van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds over landelijke ontwikkelingen werd vanuit de Provincie Groningen onder meer informatie gedeeld over nieuwe financieringsmogelijkheden, de ophanden zijnde wijziging van de provinciale omgevingsverordening en werkzaamheden met betrekking tot de erfgoedmonitor.

Vervolgens nam Rob Grössl (betrokken ambtenaar gemeente) ons mee in “de Damster aanpak erfgoed”. Een aanpak niet gebaseerd op een vastgelegde schriftelijke visie, maar wel eentje van Oren & Ogen Open, gericht op het verbinden met brede betrokkenheid vanuit de gehele organisatie. Aansluitend nam hij ons mee langs een aantal “uithangsborden”,  “voedingsbodem’s” en “totempalen” in het centrum van de stad.

In de middag werd het programma vervolgd met een inleiding op “hoe erfgoed op de kaart te krijgen”. Sylvie Uenk gaf een flitscollege toerisme (met de erfgoedbril op) en zette ons vervolgens aan het werk om voor een bepaald publiek een aantrekkelijk bezoek te ontwikkelen. Hierbij bleek maar weer eens dat de slogan: “er gaat niets boven Groningen” nog steeds waardevol is.

Vervolgens werd er tijdens het “Erfgoedcafé” een goed gesprek gevoerd over de toekomst van het Groninger Erfgoed. Thema’s als duurzaamheid, herbestemmen, asbest, positie van eigenaren in relatie tot schadeherstel/bouwkundig versterken en de noodzaak om in de gehele keten te kunnen beschikken over goed opgeleide vaklieden, ambtenaren en adviseurs, kwamen aan bod.

Samenvattend besloot de dagvoorzitter dat we kunnen terugkijken op een inspirerende dag in Appingedam. Een plaats om zeker nog een keer terug te keren. En het belang dat gebruikers/bewoners van monumenten ondersteund worden met de juiste informatie. Dergelijke informatievoorziening moeten we toch ook zeker vanuit de overheden oppakken en invulling aangeven.

 

Toespraak Rob Grössl A&O Erfgoedcafé A&O Rondleiding A&O Rob Grössl

Foto’s Libau: van links naar rechts, presentatie Rob Grössl, Erfgoedcafé, rondleiding door Appingedam.