2 februari 2017

Nieuwe samenstelling commissies

Per 1 januari hebben de Welstandscommissie voor de 22 Groninger gemeenten en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie Drenthe een nieuwe samenstelling. Libau wil de afgetreden leden hartelijk bedanken voor de goede samenwerking en ziet uit naar de samenwerking met de nieuwe commissies. De nieuwe indeling van de commissies kunt u hier zien. De Monumentencommissie van de Groninger gemeenten is ongewijzigd gebleven.

 

commisie20170201