11 september 2013

Nieuwe Wonen op Oude Boerderijen

3e Dag van het Nieuwe Wonen op Oude Boerderijen

Op zondag 22 september vindt voor de derde keer de beurs voor huidige en toekomstige boerderijbewoners plaats. Een beurs met praktische informatie en inspiratie over wonen en duurzaam verbouwen met respect voor de historie van boerderij en erf. Libau is tijdens deze dag aanwezig om informatie te geven over het herbestemmen van boerderijen.

Om 13 uur is er een lezing door Jan Olthof (Monumentenwacht Groningen) over schade aan metselwerk van gevels. Dit is een actueel probleem, waar veel boerderijbewoners mee te maken hebben gekregen na de recente aardbevingen. Dhr. Olthof vertelt over het ontstaan van scheuren in metselwerk en geeft tips over het herstel ervan met voorbeelden uit de praktijk.

Voor meer informatie kunt u onderstaande flyer openen of kijken op

www.hetnieuwewonenopoudeboerderijen.nl .

 

Dag Nieuwe Wonen op Oude Boerderijen flyer