30 mei 2021

Noordelijke Week van de Omgevingswet 2021: 14-18 juni

Uitnodiging: Noordelijke Week van de Omgevingswet 2021
14 juni tot en met 18 juni 2021

De Omgevingswet komt steeds dichterbij. Doel: meer ruimte voor initiatieven vanuit de
maatschappij, meer samenhang, ruimte voor maatwerk en het inzichtelijker maken van de
wetgeving. Vorig jaar heeft het Regionaal Platform Omgevingswet Groningen een 10-daagse gehouden om jou op diverse onderwerpen te informeren en te inspireren.

In de week van 14 tot en met 18 juni 2021 een nieuwe, wederom digitale, week. Gericht op onderwerpen voor verschillende doelgroepen die in 2020 in de 10-daagse niet of onvoldoende aan bod zijn gekomen.

Wat gaan we doen en voor wie?
Het Regionaal Platform Omgevingswet Groningen heeft een nieuw programma opgesteld met mooie digitale workshops, interessante webinars en inspirerende sprekers. Libau levert hieraan ook een bijdrage. Iedereen is welkom: medewerkers, managers en bestuurders van betrokken partijen in Drenthe, Fryslân en Groningen, zoals provincie, waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en GGD.

Programma en aanmelden
Via deze link kun je het voorlopige programma inzien en aanmelden voor de sessie die je graag wilt bijwonen. Uiteraard is aanmelden voor meerdere sessies mogelijk, bovendien word het programma nog verder uitgebreid.