12 oktober 2016

Omgevingsspel gemeente Loppersum

Onder het mom ‘we vergaderen al genoeg’ heeft de gemeenteraadscommissie van Loppersum op 10 oktober het, door ons ontwikkelde, interactieve omgevingsspel gespeeld. Als casus werd het plaatsen van een zonnepaneelveld in het fictieve dorp Dubbelsum gebruikt. Aan de hand van het spel hebben we met elkaar gediscussieerd over de rol van de raad en wat er nodig is om tot integrale afwegingen en besluiten te komen. Het benoemen van kernkarakteristieken, formuleren van een duidelijke koers met strategische thema’s (kompas), uitwerken van flexibele regels in leefmilieus en het instellen van een gemeentelijke integrale adviescommissie vormen een greep uit de mogelijkheden die in deze discussie naar voren kwamen.

De bijeenkomst werd door de commissie als informatief en leerzaam beschouwd en als ondersteunend ervaren bij de voorbereiding om zelf aan de slag te gaan met het maken van een omgevingsvisie en omgevingsplan.

Wilt u meer weten over het omgevingsspel en bijvoorbeeld de mogelijkheden voor uw gemeente, neem dan contact op met Tim Willems Kruize

 

spel-loppersum