19 januari 2017

Het Omgevings(wet)spel komt naar u toe!

Het door Libau ontwikkelde Omgevings(wet)spel is ook buiten de provinciegrenzen niet onopgemerkt gebleven. Op 16 januari heeft de gemeenteraad van Voorst het door het Gelders Genootschap op die gemeente aangepaste Libauspel gespeeld. De raad deed dat onder begeleiding van het Gelders Genootschap en Libau.

De gemeente Voorst is voortvarend bezig met de invoering van de Omgevingswet. De organisatie wordt voorbereid om te werken in de geest van de wet. In dit kader was voor raadsleden een heidag georganiseerd. Sluitstuk van deze dag vormde het Omgevingsspel. Aan de hand van een fictieve casus hebben raadsleden aan de hand van het spel gereflecteerd op hun eigen rol.

omgevingsspel voorst 2 omgevingsspel voort 1