7 augustus 2017

Onduidelijkheid verjaringstermijn gaswinningsschade

De afgelopen dagen is in de media onduidelijkheid ontstaan over het wel of niet hanteren van een verjaringstermijn op door gaswinning ontstane schade. Deze verjaringstermijn bedraagt vijf jaar. De termijn gaat lopen zodra u de schade constateert en weet wat de oorzaak (in dit geval bodembeweging) van de schade is. Dit betekent dat, indien de schade niet binnen vijf jaar is gemeld én afgehandeld, deze is verjaard en een schadevergoeding niet meer door de NAM (of andere aansprakelijke partij) hoeft te worden uitgekeerd. De afgelopen tijd zijn in de media berichten naar buiten gekomen dat de NAM zich niet op de verjaringstermijn zal beroepen. Er is echter nog geen officieel bericht door de NAM naar buiten gebracht dat dit bevestigd.

Voor een aantal schade gevallen (van de beving bij Huizinge) komt de verjaringstermijn dichtbij (op 16 augustus zal deze schade wettelijk verjaard zijn). Betekent dit dat u, als het proces langer duurt dan vijf jaar, altijd uw recht op vergoeding verliest? Nee, u kunt de verjaringstermijn stuiten.  De mogelijkheid de verjaringstermijn te stuiten is vastgelegd in de wet (art. 3:317 BW). Het stuiten gebeurd door een schriftelijke mededeling van de schuldeiser aan de schadeveroorzaker waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt.

Ook als u al met de NAM (of een andere aansprakelijke partij) in onderhandeling bent kan de verjaringstermijn aflopen. Het is daarom raadzaam altijd de verjaringstermijn te stuiten.

 

Stuiten verjaringstermijn

Om het verjaringstermijn te stuiten kunt u gebruik maken van de voorbeeldbrief die u kunt downloaden op de website van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het is van belang dat u de brief stuurt naar alle aansprakelijke partijen. Dit betekent onder andere dat u naast een brief naar de NAM ook een brief naar EBN dient te sturen.

 

Bovenstaande informatie is grotendeels gebaseerd op memo NCG/17079815  van de Nationaal Coördinator Groningen aan de leden van de Maatschappelijke en Bestuurlijke Stuurgroep. Meer informatie over de verjaringstermijn en het stuiten van deze termijn vindt u op de website van de NCG.