2 december 2021

Online special over hout(bouw) op 14 december

Op 14 december houdt het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit een special over hout(bouw) in relatie tot ruimtelijke kwaliteit. Gericht op ambtenaren van Groninger gemeenten en waterschappen die zich bezighouden met stedenbouw, ruimtelijke ordening, verduurzaming en VTH-ambtenaren.

De comeback van hout als bouwmateriaal staat buiten kijf. Maar hoe bouwen we met dit herontdekte materiaal met behoud van de aanwezige kwaliteiten? Welke architectonische uitgangspunten horen bij mogelijk nieuwe en toch Groningse houtbouwtypologieën? En: wat betekent dit voor de welstandscriteria?

Heel graag gaan we met u in gesprek, om samen nieuwe spelregels voor de welstandstoets te formuleren.

Programma 14 december 

14:00 welkom en intro door Tim Willems-Kruize

14:10 quiz: De geschiedenis van houtbouw in Noord-Nederland – kent u de feiten en fabels? door Simone Heidema

14:30 onderzoek DAAD architecten: Houtbouw in relatie tot de Groninger gebouwtypologieën, door Rob Hendriks en Jorinde van der Wal

15:00 pauze

15:10 toelichting Nieuwe spelregels voor welstand, door DAAD en rayonarchitect Jan Arend Mulder van Libau

15:20 groepssessies: Nieuwe spelregels voor welstand

16:00 terugkoppeling sessies

16:30 einde

We hoopten op een bijeenkomst op een mooie, aan het thema hout gerelateerde, plek. Zoals het er nu voor staat gaat dit helaas deze keer nog niet lukken en gaan we uit van een online bijeenkomst via ZOOM.

Vriendelijk verzoek u tijdig aan te melden zodat we u vooraf de link kunnen sturen. Aanmelden kan via een mail naar steunpunt@libau.nl