16 februari 2016

OOK

Op 21 januari 2016 vond de kick off plaats van het project Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK). Doel van dit project is om te onderzoeken op welke manier ruimtelijke kwaliteit met kwalitatieve regels in het Omgevingsplan geborgd kan worden. Uit een eerste verkenning blijkt dat er veel mogelijkheden zijn om in een Omgevingsplan in te spelen op lokale omstandigheden en dat er verschillende manieren zijn om ruimtelijke kwaliteit (van gebiedsbeschrijvingen tot aan welstandscriteria) stevig te verankeren in de toelichting en de regels van het Omgevingsplan. Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Theo Hoek of Tim Willems-Kruize. Dit project is een samenwerkingsverband tussen Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK), Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland (TRKN), kennisLAB Omgevingswet, Rijksuniversiteit Groningen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Libau partner in FRK en TRKN, was erbij.

Naamloos