13 september 2016

Open Monumentendag in het aardbevingsgebied

Voor de Open Monumentendag 2016 namen de Provinciale Staten van de provincie Groningen het initiatief voor twee busexcursies langs monumenten in het aardbevingsgebied. Op het programma stonden Plaats Melkema te Huizinge, molen Zeldenrust te Westerwijtwerd, de kerken van Eenum en Overschild, de Fraeylemaborg te Slochteren en het buurthuis van Leermens. Burgers werden uitgenodigd om mee te gaan om meer te weten te komen over de complexe problematiek rond aardbevingen en cultureel erfgoed. Naast de eigenaren van deze monumenten en andere betrokkenen was ook Libau gevraagd om een toelichting te geven op de aanwezige waarden en de (herstelde) schades aan deze monumenten. Behalve schadeherstel kwamen ook thema’s als het bouwkundig versterken van monumenten en het bevorderen van de leefbaarheid in het gebied aan bod. De NOS journaals besteedden aandacht aan de busexcursies. Een mooie reportage is te vinden op hun website

 

monumenten-nos