18 juli 2018

Raadsleden, denk na en praat over omgevingskwaliteit

De federatie ruimtelijke kwaliteit doet een oproep aan raadsleden om na te denken en te praten over omgevingskwaliteit. Want met de invoering van de omgevingswet zullen niet alleen de huidige instrumenten en procedures veranderen, ook de rol van de gemeenteraad ten opzichte van het college van B&W zal straks een nieuwe vorm hebben.

Lees de volledige oproep hier.

oproep federatie

Afbeelding: het artikel op de website van de federatie ruimtelijke kwaliteit