25 februari 2016

Overhandiging Erfgoednota Winsum

Op 24 februari jongstleden is de nieuwe Erfgoednota Winsum door de heer B.H.C. Westerink van de Erfgoedcommissie feestelijk overhandigd aan burgemeester M.A.P. Michels. De Erfgoednota bestaat uit twee delen; de inventarisatie en het activiteitenprogramma 2015-2020 en is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de Erfgoedcommissie van Winsum en Libau, de adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit in Groningen en Drenthe.

De inventarisatie bestaat uit een aantrekkelijk vormgegeven en goed leesbaar rapport waarbij per landschapstype de herkenbare en afleesbare cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren in samenhang worden beschreven in woord en beeld. Hierdoor kan bij toekomstige ruimte gerelateerde ontwikkelingen rekening worden gehouden met het erfgoed. Daarnaast draagt de inventarisatie bij aan het vergroten van de bewustwording dat dit deel van de provincie Groningen uniek is en het waard is om gekoesterd te worden!

De inventarisatie is door Libau gemaakt in GIS-omgeving en is daardoor uitstekend digitaal raadpleegbaar en bijvoorbeeld als onderlegger eenvoudig te gebruiken bij het maken van een bestemmings- of omgevingsplan. Meer weten over dit project? Neemt u dan contact op met Herman Waterbolk (architectuurhistoricus) of Tim Willems-Kruize (atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit).

Naamloos