2 maart 2020

Panorama Eemsdelta

Verhalen en karakteristieken als ‘humuslaag’ voor een mozaïek van leefomgevingen

Op 26 februari jongstleden vond op initiatief van het College van Rijksadviseurs in samenwerking met gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum Panorama Eemsdelta plaats. Na inspirerende presentaties van onder andere Floris Alkemade waren er werksessies over diverse thema’s. Ook het Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau heeft deelgenomen aan de sessies. Wat ons opviel is de ruime aandacht voor story-telling en het in beeld brengen van ruimtelijke en cultuurhistorische karakteristieken als de manier om de identiteit van de verschillende kernen in beeld te brengen en op basis hiervan plannen te ontwikkelen voor de versterking.

Dat verhalen en karakteristieken een verbindende en inspirerende werking hebben in stads- en dorpsvernieuwingsprocessen is voor ons eigenlijk heel herkenbaar. Zo heeft Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau al in 2016 met dorpsbewoners uit Ulrum aan de hand van verhalen de identiteit van dit dorp in ‘Typisch Ulrum’ beschreven. Op basis van deze verhalenbundel zijn met – en voor – de bewoners en de gemeente werkboeken gemaakt met tips en ontwerpvoorbeelden om Ulrum met fysieke ingrepen mooi en leefbaar te houden.

Kortom, verhalen en ruimtelijke en cultuurhistorische karakteristieken vormen een soort van ‘humuslaag’ die als vertrekpunt kan dienen bij stads- en dorpsvernieuwingsprocessen in de Eemsdelta die in het kader van de versterkingsoperatie zijn of worden opgestart. Op basis van deze ‘humuslaag’ kunnen de verschillende kernen in de Eemsdelta uitgroeien tot mozaïek van veilige, gezonde leefomgevingen met omgevingskwaliteit!

Wilt u meer weten over story-telling en het in beeld brengen van ruimtelijke en cultuurhistorische karakteristieken of hiermee aan de slag, dan kunt u contact opnemen met Tim Willems-Kruize, atelierleider van het Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau via willems@libau.nl.