22 juni 2016

Project Uitwierde van start

Afgelopen vrijdag 17 juni zijn we in het dorpshuis van Uitwierde van start gegaan met het opstellen van het landschapsontwikkelingsperspectief Uitwierde. Samen met de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en de bewoners van Uitwierde hebben wij tijdens de eerste workshop de verschillende wensen, beleidskaders en ideeën met betrekking tot het gebied geïnventariseerd.

Het project betreft de voormalige sportvelden ten oosten van Uitwierde. Door sportvelden elders in Delfzijl hebben de velden bij Uitwierde hun functie verloren. De velden zijn eigendom van de gemeente Delfzijl, die deze wil verkopen. Dit is een mooie gelegenheid om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied te verbeteren, denk bijvoorbeeld aan het herstellen van de openheid rondom de wierde.

Na een korte introductie van aanwezigen en het kenbaar maken van hun belangen vond er een rondwandeling plaats over het terrein en hebben we met de aanwezigen de kansen en knelpunten benoemd. Deze punten vertalen we in een kwaliteiten- en kansenkaart die als basis kan dienen voor het landschapsontwikkelingsperspectief.

 

Voor meer informatie over het project Uitwierde kunt u contact opnemen met Libau

 

FotoKopij1 FotoKopij2