12 februari 2024

Raad gemeente Assen besluit tot aansluiting bij Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit voor Drentse gemeenten

Sinds dit jaar heeft de gemeente Assen zich aangesloten bij de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit voor Drentse gemeenten. Deze adviescommissie wordt gefaciliteerd door stichting Libau en adviseert over aanvragen voor omgevingsvergunningen, erfgoed en ruimtelijke beleid. Tot eind vorig jaar organiseerde de gemeente Assen nog zelf de beoordeling van bouwplannen met de Gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Voor gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe faciliteert Libau onafhankelijke Adviescommissies voor Omgevingskwaliteit. Deze advisering vindt plaats binnen de kaders van het door gemeenten vastgestelde beleid. Het doel is om gemeenten onafhankelijk te adviseren op het gebied van omgevingskwaliteit en monumentenzorg. Libau heeft een breed team van adviseurs beschikbaar voor de adviescommissies op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed. Indien gewenst kan extra expertise worden ingezet op het gebied van archeologie en duurzaamheid.

De vergaderingen van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit voor Drentse gemeenten zijn openbaar en vinden plaats in Assen en Emmen.