5 juli 2017

Reactie Erfgoedberaad op RCE-plan Groninger Ruïnes

In alle commotie die ontstond na de berichtgeving van RTV-Noord over het plan van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om van niet te redden monumenten ruïnes te maken kwam het Erfgoedberaad met een reactie. Namelijk het Gronings erfgoed mag niet ondersneeuwen!

In het Erfgoedberaad Groningen zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

 • Molenhuis / Museumhuis (Erfgoedpartners)
 • Monumentenwacht Groningen
 • Stichting Oude Groninger Kerken
 • Het Groninger Landschap
 • Libau
 • Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland
 • Landschapsbeheer Groningen
 • Stichting behoud kerkelijke gebouwen Noord Nederland
 • Boerderijenstichting Groningen
 • Stichting DBF
 • Heemschut
 • Groninger Monumentenfonds
 • Nederlandse Tuinenstichting

Het vormt hiermee een afspiegeling van het erfgoedveld in Groningen. Libau faciliteert en coördineert het Erfgoedberaad vanuit het Steunpunt Cultureel Erfgoed.

In haar reactie benadrukt het Erfgoedberaad dat de eigenaar altijd centraal staat en dat erfgoed vraagt om maatwerk. Daarnaast is het van groot belang dat bij de versterkingsopgaven de juiste deskundigen worden ingeschakeld.

Het volledige persbericht kunt u hier(pdf) lezen

 

NAM Schade Slochteren, Geertsemaheerd voorzijde libau-jv2015

Foto: Libau