16 februari 2018

Rondleiding door Pakhuis Libau

Wist u al dat Libau haar naam ontleent aan het bijzondere pakhuis waarin wij gehuisvest zijn? Ons Pakhuis dateert vermoedelijk al van rond 1300! Daarmee is Libau een van de oudste stenen panden in Groningen.

In de 17de eeuw is het pand in gebruik genomen als bierbrouwerij. Het water voor de bierbrouwerij werd door middel van een ‘putgalg’ opgepompt uit de A en door een watergoot bovenlangs de straat het pand ingeleid.

Eind 18de eeuw kocht graanhandelaar W.J. Hesselink het pand. Sindsdien is het pand in gebruik als pakhuis en kreeg het ook de naam ‘Libau’, naar de Duitse naam voor de havenstad Liepaja in Letland. Deze familie Hesselink heeft de huidige voorgevel voor het pand laten bouwen.

De Noord-Nederlandse Zakkenhandel en daarna de Zaadhandel waren de laatste bedrijven die sinds de jaren ’20 tot 1975 Libau als pakhuis hebben gebruikt. Daarna is pakhuis Libau gerestaureerd en in de jaren ’90 heeft de Provinciale Schoonheidscommissie het pand gekocht. Sindsdien noemen wij onszelf dan ook Libau, naar ons prachtige pakhuis.

En zo af en toe openen wij onze deuren voor bezoekers: niet alleen om het jaar op Open Monumentendag, maar ook voor groepen die ons gericht vragen door ons pand te worden rondgeleid. Je kan namelijk uit al de eerder genoemde bouwperiodes nog sporen zien in ons pand!

Op 18 januari waren een groep ambtenaren van de gemeente Haren bij ons te gast. Ook zij hebben ons pakhuis bekeken: van zolder tot kelder.

Wilt u ook een keertje rondgeleid worden in ons prachtige pand? Neem dan contact met ons op! info@libau.nl of 050 312 65 45. Tot snel!

 

Rondleiding gemeente Haren door Pakhuis