22 januari 2015

Ruim 30 deelnemers aan proeverij ‘kleine ingrepen in het landschap’

Op de kraakheldere, zonovergoten en misschien wel eerste echte winterdag van het jaar, vond op de bijzonder fraaie Hayema Heerd in het Middag Humsterland, de eerste proeverij ‘kleine ingrepen in het landschap’ plaats.

De proeverij stond in het teken van het delen en bediscussiëren van de gemaakte stappen voor het ‘kookboek – kleine ingrepen in het landschap’. Onder deze werktitel maakt Libau in opdracht van de Provincie Groningen in samenwerking met vertegenwoordigers van Groningse gemeenten een inspiratieboek voor een mooier landschap. Een inspiratieboek dat bijdraagt aan de bewustwording van de unieke kwaliteiten van het Groningse landschap en inspireert ten aanzien van de inpassing van kleinschalige ingrepen hierin. Hiermee sluit het product aan op de maatschappelijke ontwikkeling waarbij de overheid steeds meer loslaat, ruimte geeft voor particuliere initiatieven en burgers meer verantwoordelijk maakt voor de kwaliteit van de leefomgeving.

De inhoud en wenselijkheid van dit product werden tijdens de bijeenkomst breed onderschreven. Als belangrijkste opgave werd geformuleerd om het inspiratieboek voor met name de burger goed te ontsluiten. Bijvoorbeeld door een interactieve digitale versie te maken, of door middel van ‘kook-workshops’ bij dorpsverenigingen. In de komende maanden wordt het inspiratieboek verder uitgewerkt. Het eindresultaat van deze fase leveren we in digitale en gedrukte vorm op en bieden we aan tijdens een tweede proeverij voor gemeentebestuurders.

IMG_5282-1024x768 (256 x 192)