27 oktober 2021

‘Ruimte voor karakteristiek!’ vanaf nu beschikbaar

Het eerste exemplaar van de brochure ‘Ruimte voor karakteristiek’ is gistermiddag overhandigd aan Derk Kremer, voorzitter van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME).

Vanwege de aanwijzing van een groot aantal karakteristieke gebouwen en de vele vragen die er leven bij eigenaren besloot het Erfgoedloket Groningen samen met Libau de brochure Ruimte voor karakteristiek! te maken. Daarin staat informatie over wat de status karakteristiek inhoudt. Daarnaast worden voorbeelden gegeven wat er allemaal met karakteristieke gebouwen kan, zoals de mogelijkheden op het gebied van verduurzaming, verbouw of uitbreiding. Ook is er aandacht voor karakteristieke boerderijen, zowel als agrarisch bedrijf als voor wonen in boerderijen. Er kan vaak meer dan men denkt!

Met behulp van een klankbordgroep hebben we de inhoud van Ruimte voor karakteristiek! samengesteld. Als vaste partner van het Erfgoedloket en vertegenwoordiger van eigenaren van gebouwd erfgoed, was de VGME onderdeel van de klankbordgroep. Het was voor ons dan ook een logische keuze het eerste exemplaar aan de VGME uit te reiken.

Bent u nieuwsgierig geworden? Klik hier om de publicatie te downloaden.