9 april 2015

Aankondiging Ruimte voor zon!

Daar waar zonnepanelen in het verleden mondjesmaat werden toegepast, worden zij in onze huidige leefomgeving steeds meer gemeengoed. Deze ontwikkeling maakt deel uit van een brede maatschappelijke beweging, waarbij onze samenleving omschakelt van fossiele naar duurzame energie. Ook in de provincies Drenthe en Groningen plaatsen inwoners steeds vaker zonnepanelen omdat ze kiezen voor duurzaam. Libau wil initiatiefnemers graag inspireren om bij duurzaam niet alleen te denken aan energie, maar ook aan ruimtelijke kwaliteit.

Vanuit de Drentse en Groninger gemeenten krijgen wij vaak vragen hoe de combinatie tussen duurzaam en ruimtelijke kwaliteit het beste kan worden gemaakt. Wij hebben daarom met vertegenwoordigers van de Drentse en Groninger gemeenten en provincies gezocht naar hanteerbare spelregels voor het plaatsen van zonnepanelen.

Deze spelregels hebben wij met een aantal voorbeelden samengevat in de brochure “Ruimte voor zon!”. De heldere richtlijnen in deze brochure bieden zowel voor overheidsinstanties als voor particuliere initiatiefnemers een helpende hand. Hierdoor wordt bij de plaatsing van zonnepanelen rekening gehouden met de kwaliteit en de beleving van de leefomgeving.

Op 30 april 2015 wordt in “De Melkfabriek” te Bunne deze brochure gepresenteerd. Tijdens de presentatie zal dr. Ir. Mieke Oostra een lezing verzorgen over energie in het bredere perspectief van de transformatie naar een duurzame samenleving.

Na 30 april kunt u de brochure downloaden via onze website www.libau.nl/publicaties.

jaren30blok zonnepanelen